Tesařství

Tesařství

Dodáme Vám dřevěné příhradové vazníky
pro montáž konstrukce Vaší střechy, nebo pro konstrukci celé Vaší stavby

Můžeme také dodat a namontovat celou konstrukci Vaší střechy z dřevěných
příhradových vazníků.

Nebo ji dodáme a namontujeme z klasicky vázaných trámů.