Hlavní přednosti mechostopu

Mechostop

Brání dalšímu růstu mechu, prodlužuje životnost krytiny. 
Je nerozpustný a netečný, nepoškozuje povrch krytiny, 
neškodí životnímu prostředí. 
 

dvojí účinek
starý mech uschne a odpadne, je zabráněno tvorbě nového

snadná aplikace
mechostop je dodáván ve formě prášku, který se rozpustí ve vodě a nanáší se na střechu postřikem nebo štětcem

dlouhodobá ochrana
na střeše se vytvoří neprostupný film, který dlouhodobě ochrání střechu před dalším růstem mechu

cenová dostupnost
ošetření jednoho metru čtverečního střechy od 25 Kč (materiál + práce)

správně aplikovaný zůstává, kde má být a nezatěžuje okolní životní prostředí