Udržba na podzim

Na podzim přichází čas, kdy musíme pečlivě zkontrolovat stav střechy a okapů. Včasné odhalení závady nám často ušetří větší finanční výdaje, než když ji zjistíme v zimě, kdy už bývá pozdě. 

Naše firma Vám zkontroluje střešní krytinu, veškeré oplechování na střeše a zatmelení kolem spojů hran plechu s komínem a zdí. Také zkontroluje nátěry střešních oken a pokud je třeba, tak vyčistí plechy za komínem, vikýřem, nebo střešním oknem, aby mohla odtékat voda. U střešních oken může zatékat pod víko, proto i zde provede kontrolu. Do celkové podzimní revize střechy provedeme kontrolu sněhových zábran (pokud je máte) a hromosvodů.

 

Zimní údržba střech při údržbě zasněžených nebo zaledněných střech a okapů:

Statici varují před nadměrnou sněhovou přikrývkou na střechách a terasách. Každý si však může jednoduše zjistit, zda vrstva sněhu neohrozí statiku domu.

Kolik váží sníh
Podle norem se například v 1. sněhové oblasti dimenzuje střecha na 70 kg/m2. Tomuto zatížení odpovídá vrstva čerstvého sněhu vysoká maximálně 70 cm. Pokud ale do sněhu naprší, stejnému zatížení odpovídá vrstva sněhu pouhých 17,5 cm.

 

Nabízíme vám rychlé a účinné řešení. Odklidíme sníh z plochých střech, případně dalších budov. Odsekáváme led z parapetů a okapů. Sníh ze střech odklízíme pomocí horolezecké techniky.
 

 

  • Odházení sněhu z plochých střech
  • Odklízení sněhu ze všech střech a jinak nedostupných míst
  • Odstranění ledů